انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

ویژگی های روانشناختی کارآفرینان
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
0 نظر
136 بازدید

 

ویژگی های روانشناختی کارآفرینان

فاطمه شمس، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که کارآفرینان از لحاظ فردی و روانشناختی چه ویژگی هایی دارند؟ برای توسعه فعاليت های كارآفرينانه، علاوه بر مساعد بودن عوامل محيطی و ساختاری ، تقويت ويژگی های روان شناختی افراد برای گرايش به كارآفرينی نيز ضروری است. اعتقاد بر این است که برخی ویژگی های شخصیتی تعریف شده وجود دارد که می تواند زمینه ساز توسعه روحیه کارآفرینی در انسان باشد. بنابراین یکی از مقوله هایی که طی سال های اخیر پژوهش های بسیاری در ارتباط با آن صورت گرفته، بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی مشترک میان کارآفرین ها است. به طور کلی ویژگی های اساسی روانشناختی در کارآفرینان مشتمل بر کانون کنترل، ریسک پذیری، خلاقیت، تحمل ابهام، توفیق طلبی و انگیزه استقلال است که به اختصار به هر یک پرداخته می شود.

کانون کنترل

عقیده فرد نسبت به اینکه او تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی هست یا خیر را مرکز کنترل می نامند. کانون کنترل بیانگر خصیصه اي است که تمایل فرد را به کنترل هر چیز در زندگی نشان می دهد. هر گاه شخصی بازخوردي را ناشی از عملکرد خود نداند و آن را به بخت و اقبال نسبت بدهد و یا آن را تحت کنترل دیگران بداند به کنترل بیرونی اعتقاد دارد و اگر شخصی رویدادی را پیامد رفتار و ویژگی هاي خود بداند به کنترل درونی معتقد است. افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند وقایعی که خارج از کنترل آنها هستند، سرنوشت شان را تعیین می کند اما کارآفرینان افرادي با مرکز کنترل درونی توصیف شده اند.افراد کارآفرین به قدرت و توانايي خويش اعتماد دارند و سرنوشت خود را قابل كنترل مي دانند. به عبارت ديگر، كارآفرينان موفق ، موفقيت يا شكست را به سرنوشت ، اقبال يا نيروهاي مشابه نسبت نمي دهند بلکه آن را حاصل تلاش و کوشش خود می دانند.

خطرپذيری)ریسک پذیری(

از جمله ويژگيهای كارآفرينانه است كه بر آن تأكيد زيادی شده است فرد خطرپذير كسی است كه تمايل زيادی دارد تا در موقعيت های تصميم گيری عدم اطمينان كار كند.به عبارت دیگر خطرپذیری مشتمل بر ویژگی است که فرد برای انجام کاری یا پذیرش مسئولیتی که احتمال شکست در آن وجود دارد، اعلام آمادگی می کند. خطر کردن ممکن است به آگاهی فرد از موضوع بستگی نداشته باشد و حتی فرد از نتایج و پیامدهای احتمالی آن نیز بی اطلاع باشد.

خلاقیت

خلاقیت به معناي آفرینش یک ایده یا طرح نو، عنصر اساسی در فرایند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید است. افراد نوآور علاوه بر اينكه قادرند پديده هاي جديدي را خلق يا كشف كنند، توانايي آن را دارند كه اختراعات يا اكتشافات خود را به محصول يا خدمت تبديل و آن را به بازار عرضه كنند. اما افراد كارآفرين قادرند انديشه ها، اختراعات و اكتشافات خود و ديگران را به كالا يا خدمات و سپس آنها را به ارزش تبديل كنند. اساسا نوآوری و خلاقیت از اجزای لاینفک کارآفرینی می باشند.

تحمل ابهام

عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی و توانایی ادامه حیات با دانش ناقص درباره محیط و همچنین تمایل به آغاز فعالیتی مستقل ، بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر. قدرت تحمل ابهام در کارآفرینان به مراتب بیش ازافراد دیگر است و کارآفرینان بدون اینکه احساس تهدید یا ناراحتی کنند، قادرند به طور اثربخش با شرایط و اطلاعات مبهم، ناقص، غیرقطعی، سازمان نیافته و غیرشفاف مواجه شوند و ضمن رفع ابهام، آنان را به نفع خویش تغییر دهند. در حقیقت، ابهام موجب انگیزش کارآفرینان می شود. کارآفرینان در آغاز فعالیت، با عدم قطعیت ها و تغییرات مداوم رو به رو هستند که منجر به ابهام و استرس در آنان می شود، اما کارآفرینان موفق این موارد را به عنوان جزئی از فرایند کسب و کار پذیرفته اند.

توفیق طلبی

توفیق طلبی را می توان انگیزه ای دانست که شخص را به فعالیت و انجام بی نقص کاری وادار می کند و او بدین وسیله می خواهد در دیگران اثر بگذارد.

انگیزه استقلال

تمايل به اينكه فرد رئيس خود باشد، همان چيزي است كه افراد كارآفرين را در سراسر جهان وا مي دارد تمام مخاطرات اجتماعي، رواني و مالي را بپذيرند ساعتهاي طولاني كار كنند تا فعاليت كارآفرينانه نوپای خود را پديد آورند و با موفقيت پيش برند.

گرچه ممکن است چنین تصور شود که این ویژگی ها ذاتی هستند؛ ولی پژوهش ها نشان می دهد که این ویژگی ها در خانواده، مدرسه و دانشگاه ها قابل آموزش است. افراد می توانند با آموزش و تمرین این ویژگی ها را کسب نمایند و در زندگی خود به کار گیرند.

 

انگیزه استقلال
توفیق طلبی
تحمل ابهام
خلاقیت
ریسک پذیری
خطرپذیری
کانون کنترل
کارآفرین
روانشناختی
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر