انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

با هنر صنایع دستی امکان پذیر می‌شود
وقتی با ۵ میلیون تومان اشتغال ۲۶ نفر فراهم می‌شود

یک زوج اصفهانی که با سرمایه‌گذاری ۵ میلیون‌تومانی موفق به راه‌اندازی یک کارگاه قلم‌زنی در اصفهان شده‌اند توانسته‌اند زمینه اشتغال ۲۶ نفر را با هنر صنایع‌دستی شیراوژن فراهم کنند.