انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

بازدید از مزرعه پرورش گاو شیری
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
0 نظر
200 بازدید

تورهای صنعتی کارستان
بازدید از مزرعه پرورش گاوشیری
مخصوص دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی
زمان:۲۳ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام: ۰۹۳۵۱۳۰۵۹۴۸

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر