انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

تعامل مثبت معاونت فرهنگي و اجتماعي
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
0 نظر
195 بازدید

كارستان

عنوان طرحي است كه حاصل تعامل مثبت معاونت فرهنگي و اجتماعي  و معاونت پژوهشي مي باشد اين طرح قرار است توسط انجمن علمي دانشجويي ارتباط صنعت و جامعه و با همكاري ساير انجمن هاي علمي دانشجويي اجرا گردد.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر